ECO Gallery - một số công trình tiêu biểu

2012 - 2015

Hệ thống Xử lý nước thải Nhà Máy Sữa Angkor - Campuchia

press to zoom

Hệ thống Xử lý nước thải Nhà Máy Sữa Angkor - Campuchia

press to zoom

Hệ thống Xử lý nước thải Nhà Máy Sữa Angkor - Campuchia

press to zoom

Hệ thống Xử lý nước thải Nhà Máy Sữa Angkor - Campuchia

press to zoom

Hệ thống Xử lý nước thải Nhà Máy Sữa Sài Gòn

press to zoom

Hệ thống Xử lý nước thải Nhà Máy Bia Sài Gòn - Cần Thơ Giai đoạn nâng cấp

press to zoom

Hệ thống Xử lý nước thải Nhà Máy Bia Sài Gòn - Cần Thơ Giai đoạn nâng cấp

press to zoom

Hệ thống Xử lý nước thải Nhà Máy Bia Sài Gòn - Bạc Liêu Giai đoạn nâng cấp

press to zoom

Hệ thống Xử lý nước thải Nhà Máy Bia Sài Gòn - Bạc Liêu Giai đoạn nâng cấp

press to zoom

Hệ thống Xử lý nước thải Nhà Máy Bia Sài Gòn - Bạc Liêu Giai đoạn nâng cấp

press to zoom
press to zoom

Hệ thống Xử lý nước thải Nhà máy Sữa Việt Nam - Vinamilk

press to zoom

Hệ thống Xử lý nước thải Nhà máy Sữa Việt Nam - Vinamilk

press to zoom

Hệ thống Xử lý nước thải Nhà máy Sữa Việt Nam - Vinamilk

press to zoom

Hệ thống Xử lý nước thải Nhà máy Sữa Việt Nam - Vinamilk

press to zoom

Hệ thống Xử lý nước thải Nhà máy Sữa Việt Nam - Vinamilk

press to zoom

Hệ thống Xử lý nước thải Nhà máy Sữa Việt Nam - Vinamilk

press to zoom
press to zoom

Hệ thống Xử lý nước thải Nhà máy Sữa Bột Việt Nam

press to zoom

Hệ thống Xử lý nước thải Nhà máy Sữa Bột Việt Nam

press to zoom

Hệ thống Xử lý nước thải Nhà máy Sữa Bột Việt Nam

press to zoom

Hệ thống Xử lý nước thải Nhà máy Sữa Bột Việt Nam

press to zoom

Hệ thống Xử lý nước thải Nhà máy Sữa Bột Việt Nam

press to zoom

Hệ thống Xử lý nước thải Nhà máy Sữa Bột Việt Nam

press to zoom
press to zoom
press to zoom
2009 - 2011

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Bia Sapporo

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Bia Sapporo

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Bia Sapporo

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Bia Sapporo

press to zoom

Hệ thống xử lý nước cấp Nhà máy Bia Sapporo

press to zoom

Hệ thống xử lý nước cấp Nhà máy Bia Sapporo

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Bia Châu Á Thái Bình Dương APB Giai đoạn mở rộng

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải nhà máy Minh Phú - Hậu Giang

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Minh Phú - Hậu Giang

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Minh Phú - Hậu Giang

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Minh Phú - Hậu Giang

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải nâng cấp, cải tạo Nhà máy Pepsico Bình Dương

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải khu liên hợp XL CTR Công ty TNHH VietStar

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải khu liên hợp XL CTR Công ty TNHH VietStar

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Sữa Trường Thọ

press to zoom
2009 trở về trước

Hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Hố Nai

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Hố Nai

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Bia Châu Á Thái Bình Dương APB

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Bia Châu Á Thái Bình Dương APB

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Cà Phê Sài Gòn

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Cà Phê Sài Gòn

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải tập trung nâng cấp khu công nghiệp Long Hậu

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải tập trung nâng cấp khu công nghiệp Long Hậu

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Vĩnh Lộc

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Pepsico

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Pepsico

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Bia Sabmiller

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Bia Sabmiller

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Bia Sabmiller

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Bia VBL

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy URC Việt Nam

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy URC Việt Nam

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Gò Dầu

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp Nhơn Trạch 1

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Bia Sài Gòn - Cần Thơ

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Bia Sài Gòn - Cần Thơ

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Bia Sài Gòn - Bạc Liêu

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải nhà máy Bia Sài Gòn - Bạc Liêu

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Bia Sài Gòn - Sóc Trăng

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải Công ty Dona Bochang

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải sơ chế mủ cao su

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải Công ty Mauri Langa

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải khu dân cư Tân Quý Đông

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải Công ty rượu Bình Tây

press to zoom

Hệ thống xử lý nước thải xi mạ

press to zoom