HT XLNT Nhà máy Sữa Bột Việt Nam

Hệ thống XL nước thải Nhà máy Sữa Bột Việt Nam Bình Dương Công suất 2500 m3/ngày Hoàn thành năm: 2013