Hệ thống XLNT Nhà máy Sữa Việt Nam

Hệ thống XL nước thải Nhà máy Sữa Việt Nam (Vinamilk) Vinamilk, Bình Dương Công suất 3000 m3/ngày Hoàn thành năm: 2013

Go to link